เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่ติดต่อ

เทศบาลเมืองปากพูน

www.pakpooncity.go.th

เลขที่ 172 หมู่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000

 

โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-7577-4130-33

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - สำนักงาน

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy