เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๕   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!   

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลเมืองปากพูน   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาของเทศบาล   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.1 ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.1 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.1 รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.1 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.2 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.3 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลฯ ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.4 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากร   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.5 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.6 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.7 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.8 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.9 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.10 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ  ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.11 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างฯ ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.12 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรธ์ และร้องทุกข์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.13 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.14 ประกาศ ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.15 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 18) 12 เมษายน 2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

5.1 การรายงานผลการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

 

 

R6DM0560

 

 

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

 

  1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

 

 

ประวัติความเป็นมา

     ตำบล ปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม ทางน้ำจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลาง เมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ "ปากน้ำปากพูน" กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิมโดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในรัชสมัย รัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก คนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีตคือ "ชุมชนโมคลาน"

 

เทศบาลเมืองปากพูน

ระบบให้บริการ

Untitled 3 01Untitled 3 02Untitled 3 03Untitled 3 04

 

 

Untitled 3 05Untitled 3 06Untitled 3 07Untitled 3 08

 

 

Untitled 3 09Untitled 3 10Untitled 3 11Untitled 3 12

 

1234

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองปากพูน

Untitled 3 13Untitled 3 14Untitled 3 15

 

Untitled 3 16Untitled 3 17Untitled 3 18

 

Untitled 3 19Untitled 3 20Untitled 3 21

 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ITALogo1

 

ลิ้งค์เข้าระบบ Roundcube คลิ๊กที่นี่!!

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png2.png7.png0.png6.png4.png
วันนี้6
อาทิตย์นี้1939
เดือนนี้7026
รวม127064

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน