เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นางสาวนิสากร เสมอภพ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี คาดปรปักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวรรณภา สิทธิชัย
ครู คศ.๒

นางสาวประทุม ปานมาศ
ครู คศ.๒

นางเมธินี สมบูรณ์
ครู คศ.๒

นางสาวบุญญาพร เจียรมาศ
ครู คศ.๒

นางสาวศิริวรรณ รัตนะ
ครู คศ.๑

นางอาภรณ์ พันธมาศ
ครู คศ.๒

นางจิตติมา ศรีอ่อน
ครู คศ.๒

นางมัลลิกา เอกาพันธ์
ครู คศ.๒

นางสาวนิลเนตร รัตนพันธ์
ครู คศ.๑

นางพิศมัย ทองปาน
ครู คศ.๑

นางดวงฤดี รัตนนุกูล
ครู คศ.๑

นางเพียงจิตต์ รักชาติไทย
ครู คศ.๑

นางสาวสินธุ์ทิพย์ เจียรประพฤติ
ครู คศ.๑

นางสาวพนิดา มีเสน
ครู คศ.๑

นางสาวสุภชา กาญจนพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวเยาวดี ราตรีพฤกษ์
ครู คศ.๑

นางกุลกนก หนูสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวจาริณี กาญจนาภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางรัตติกร ไชยภานุรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวธัญญริญย์ ปล่องทอง
ผู้ช่วยครู

นางสาววนิดา พิบูลย์ลาภ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

นางวันเพ็ญ เสนะ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวสุรีย์ ใบเต้
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวสุภาลักษณ์ หมัดหลี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นายมานพ พิบูลย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวลักคณา ศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา

นางสาวเสาวดี แก้วมณี
ภารโรง

นางสาวลักคณา ศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา

director

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

  1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

 

 

ประวัติความเป็นมา

     ตำบล ปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม ทางน้ำจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลาง เมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ "ปากน้ำปากพูน" กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิมโดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในรัชสมัย รัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก คนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีตคือ "ชุมชนโมคลาน"

 

เทศบาลเมืองปากพูน

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png8.png2.png3.png9.png8.png
วันนี้62
อาทิตย์นี้908
เดือนนี้4535
รวม82398

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน