เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

1. ประกาศเรียกประชุมสภา ทม.ปากพูน ครั้งแรก
2. ประกาศสภา ทม.ปากพูน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
3. ประกาศสภา ทม.ปากพูน เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
4. ประกาศสภา ทม.ปากพูน เรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2564
5. ประกาศสภา ทม.ปากพูน การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
6. ประกาศสภา ทม.ปากพูน เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
7. ประกาศสภา ทม.ปากพูน เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
8. ประกาศสภา ทม.ปากพูน เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
9. ประกาศสภา ทม.ปากพูน เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

director

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

  1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

 

 

ประวัติความเป็นมา

     ตำบล ปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม ทางน้ำจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลาง เมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ "ปากน้ำปากพูน" กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิมโดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในรัชสมัย รัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก คนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีตคือ "ชุมชนโมคลาน"

 

เทศบาลเมืองปากพูน

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png8.png2.png3.png8.png9.png
วันนี้53
อาทิตย์นี้899
เดือนนี้4526
รวม82389

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน