เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

1. รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
2. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564
3. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
4. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
5. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
6. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
7. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
8. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
9. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
10. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
11. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
12. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
13. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
14. รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

director

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

  1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
next
prev

สื่อวีดิทัศน์ แนะนำ

 

 

ประวัติความเป็นมา

     ตำบล ปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม ทางน้ำจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลาง เมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ "ปากน้ำปากพูน" กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิมโดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในรัชสมัย รัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก คนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีตคือ "ชุมชนโมคลาน"

 

เทศบาลเมืองปากพูน

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png8.png2.png3.png9.png8.png
วันนี้62
อาทิตย์นี้908
เดือนนี้4535
รวม82398

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน