เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

"พลเมืองมีความรู้ อยู่อย่างไม่ยากจน สุขภาพคนแข็งแรง"

ตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองปากพูน

 LOGO1

 

 

 

 

 ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองปากพูน

          ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองปากพูน เป็นรูปประภาคารและเรือสำเภา ซึ่งมีความหมายดังนี้

                    “ประภาคาร” แสดงถึง   ความสว่างแห่งปัญญาที่กำหนดการพัฒนาท้องถิ่น     ตามหลักธรรมาภิบาล ประหนึ่งไฟประภาคารของชาวเดินเรือ ซึ่งที่ตำบลปากพูนมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลและมีประภาคารใช้ในการเดินเรือเพื่อบอกทิศทาง

                    “เรือสำเภา” แสดงถึง   ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในท้องถิ่น โดยเฉพาะเรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์ของการติดต่อค้าขายสินค้าทุกมุมโลกในอดีต เปรียบความอุดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลปากพูน

                    “น้ำทะเล” แสดงถึง   พื้นที่ติดกับทะเลทางทิศตะวันออกทะเลอ่าวไทย และหมายถึงความกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีความสิ้นสุด นัยหนึ่งคือความสมบูรณ์ของสรรพสิ่งทั้งหลาย

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy