เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

Pakpoon

 

เทศบาลเมืองปากพูน
เลขที่ 172 หมู่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-7577-4130-33

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - สายตรงนายกเทศมนตรี
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - สำนักงาน
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร