เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

head210331 02

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองปากพูน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 (และซ้อมแผนการอพยพหนีภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมในสถานศึกษา ชุมชน) โดยมีนายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน เป็นประธานในการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตลอดจนพนักงานในสถานประกอบการและเยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ทักษะ ในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยปฏิบัติติได้อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัยเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และให้ประชาชนตลอดจนพนักงานในสถานประกอบการเยาวชนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะในการป้องกัน

ผู้อำนวยการ

director

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png9.png2.png4.png2.png
วันนี้11
อาทิตย์นี้1319
เดือนนี้3308
รวม39242

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน