เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

head210331 02

วันนี้ (วันที่ 14 กันยายน 2565) นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน พร้อมด้วยนางโนรี ฤทธิโชติ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน นายปริญญา จันทรภักดี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน นายสุภชัย นาคสุวรรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองปากพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นางจินตนา เอี่ยมน้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอน และคณะ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หลักสูตรการเสริมสร้างความความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การบริการ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยมในองค์กร และคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ให้เล็งเห็นความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันอีกด้วย

 

 

 

ผู้อำนวยการ

director

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png4.png8.png1.png1.png4.png
วันนี้84
อาทิตย์นี้1136
เดือนนี้6645
รวม48114

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน