เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy