เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

สร้างเมื่อ: 25 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยจ่าสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 (e-bidding)  ดาวน์โหลด PDF