เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยจ่าสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 (e-bidding)

 ดาวน์โหลด PDF