เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงดิน คสล. คลองฝรั่งถม หมู่ที่ 1 (e-bidding)

 ดาวน์โหลด PDF