เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

สร้างเมื่อ: 25 กันยายน 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงดิน คสล. คลองฝรั่งถม หมู่ที่ 1 (e-bidding) ดาวน์โหลด PDF