เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแปลก หมู่ที่ 9 (e-bidding) 

 ดาวน์โหลด PDF