เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

head210331 02

เรื่อง  ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  ประจำปี 2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค.2566

 

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

 

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. 2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2566

 

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนและทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2565

 

เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแดสงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 

 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

 

เรื่อง ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ช่วยลั่น-สามแยกบ้านนายสุธรรม หมู่4  ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 

เรื่อง ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร้านน้ำชาบ้านผู้ใหญ่สนาน หมู่8  ดาวน์โหลดPDFที่นี่

ประกาศ ณ วันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

 ประกาศ ณ วันที่  5 มกราคม พ.ศ.2565

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมแก้ไขผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

 ประกาศ ณ วันที่  5 มกราคม พ.ศ.2565

 

เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แก้ไขผังรวมเมืองนครศรีธรรมราช   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

 ประกาศ ณ วันที่  5 มกราคม พ.ศ.2565

 

เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองปากพูน พ.ศ.2565    ดาวน์โหลดPDFที่นี่

 

เรื่อง ประกาศเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565    ดาวนฺ์โหลดPDFที่นี่

 

เรื่อง คำสั่งเทศบาลเมืองปากพูน ที่ 1120-2565 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    ดาวน์โหลดPDFที่นี่

 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 

 

เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายทองคำเปลว   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 

ผู้อำนวยการ

director

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

081-6777376

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png8.png2.png3.png9.png6.png
วันนี้60
อาทิตย์นี้906
เดือนนี้4533
รวม82396

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน