เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

head210331 02

1.1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่

1.4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.1 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง การจดดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.2 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.3 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.4 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.5 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดPDFที่นี่  

 2.6 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี

2.7 เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.8 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

2.9 เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

 

R6DM0560

 

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์

081-6777376

 

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png2.png1.png4.png0.png6.png6.png
วันนี้46
อาทิตย์นี้1557
เดือนนี้12625
รวม214066

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy