เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

รูปแกลอรี่ ความท้าทาย Vs ความพร้อมสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สร้างเศรษฐกิจ รายได้ชุมชน ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)