เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

รูปแกลอรี่ ธนาคารออมสินมอบของบริจาคแก่โรงพยาบาลสนามปากพูน